06–51 383 380

Kosten

Erik de Jong Uitvaartzorg

Een uitvaart kost geld

De kosten verschillen al naar gelang de wensen van de overledene en naasten en ieders financiële omstandigheden. Zo snel mogelijk na inventarisering van uw wensen, geven wij een nauwkeurige indicatie van de te verwachten kosten van de uitvaart. De begroting laat duidelijk zien waaruit de kosten zijn opgebouwd. De factuur wordt, als u voldoende verzekerd bent, betaald door uw verzekeraar.

 
herfstblad
 

Een uitvaartverzekering bestaat in twee vormen: een kapitaalverzekering of een naturaverzekering. Veel mensen hebben zo´n polis afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Sommige verzekeraars zijn tevens onderdeel van een uitvaartonderneming. Dit betekent niet dat u, als verzekerde, verplicht bent een uitvaart door deze onderneming te laten verzorgen.

 
herfstblad
 

Het staat u helemaal vrij een uitvaartonderneming van uw eigen keuze in te schakelen, of u nu wel of niet een verzekering heeft afgesloten. Na het overlijden komt het verzekeringsgeld vrij en wordt aan degene die de belangen behartigd, meestal één van de directe nabestaanden, uitgekeerd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen, wij regelen dit voor u als u wilt.

 
herfstblad
 

Wij verkopen geen verzekeringen, maar bij een overlijden wordt het verzekerde bedrag wel uitgekeerd aan ons om de rekening van de uitvaart te betalen. Wij werken 100% zelfstandig en zijn onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij ons volledig kunnen richten op de uitvaart die wij verzorgen. De uitvaart die wij verzorgen is conform uw wens. Als u nog meer vragen heeft, kunt u ons bellen en mailen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

 

Wat kost een uitvaart (ongeveer)?

In 2020 kost een crematie  gemiddeld circa € 5100,00; een begrafenis circa 1000 euro meer. Dit is afhankelijk van uw keuzes.Hieronder volgt een globaal overzicht van handelingen en diensten die voor, tijdens en na de uitvaart noodzakelijk zijn dan wel mogelijk. 

 • Het bespreken van de uitvaart en de uitvoering er van
 • Het overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum of het woonhuis
 • Verzorging van de overledene en het opbaren (thuis of in het verzorgings/verpleeghuis; opbaren in een uitvaartcentrum.
 • Aangifte van overlijden en akte van overlijden regelen
 • Rouwkaarten (25 stuks)
 • Condoleanceregister c.q. gedenkboek
 • Een basiskist (meerdere uitvoeringen)
 • Luxe rouwauto
 • Kosten crematie, inclusief het gebruik van de aula en koffiekamer
 • Kop koffie met cake/bonbon
 • Kosten voor het bestemmen van de as (berekening crematorium)
 • Extra gastheer/vrouw voor ontvangst en begeleiding bij de uitvaart
 • Het regelen van de verzekeringspolissen
 • Evaluatie en nazorg na de uitvaart (ca. 3 weken)

 

Wat kost een uitvaart mij?

Wat gaat mijn uitvaart kosten, dus toegesneden op mijn wensen en voorkeuren? Daarvoor is een eenvoudig hulpmiddel, namelijk: de uitvaartofferte. Het aanvraagformulier treft u hier. Wensen die hier niet genoemd zijn kunt u invullen bij het vakje “aanvullende wensen en opmerkingen”. Als er sprake is van spoed, dan kunt u beter bellen. 

Depositofonds

 

Graag vraag ik uw aandacht voor de Stichting Beheer en Incasso Erik de Jong Uitvaartzorg die in 2015 via een akte bij de notaris is opgericht. Deze stichting biedt speciale service en voordeel aan de relaties van Erik de Jong Uitvaartzorg.

 

herfstblad

 

Afhankelijk van de wijze waarop te zijner tijd uw uitvaart wordt uitgevoerd, kunnen de kosten van de begrafenis of crematie fors oplopen. U kunt hierop anticiperen door geld te reserveren in een depositofonds, zoals de Stichting van Erik de Jong Uitvaartzorg.

 

herfstblad

 

Hoe gaat dit in zijn werk? Uw geld wordt binnen de stichting gedeponeerd op een geblokkeerde spaarrekening. Uitsluitend bij overlijden komt het volledige bedrag op deze rekening tot uitkering.

 

herfstblad

 

Deelnemen aan de Derdengelden-rekening van Erik de Jong Uitvaartverzorging biedt nog een ander voordeel dat het overwegen waard is: over het gestorte bedrag – tot maximaal € 6956,– (2016) – hoeft u geen vermogensbelasting te betalen.

 

herfstblad

 

Wilt u nadere informatie, of wilt u het reglement van de stichting ontvangen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Onze locatie

U kunt onze gedenk- en troostwinkel bezoeken om u te laten inspireren, of u kunt langsgaan op ons kantoor op hetzelfde adres om een voorgesprek te houden.

Gedenk– en Troostwinkel

Van Vredenburchweg 55, 2282 SE Rijswijk,

Openingstijden: 10:00 - 17:00 uur, andere tijden mogelijk op afspraak.

Laat ons u van dienst zijn